Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Σωτ. Σωτηρόπουλος Δρ.,  Χημικός Μηχανικός
 

Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος  Θεόδωρος,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Τακτικά Μέλη

- Δημητρόπουλος Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

- Ξανθάκης Γεώργιος ,  Δικηγόρος

- Σπυρόπουλος Γεώργιος,  Μηχανολόγος  Μηχανικός

- Γερογιώργος Αχιλλέας,  Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με αναπληρωτή τον  Φράγκο Παναγιώτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

- Βρούτση Ιωάννα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός - Εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.