Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)
Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός Φθιώτιδας)