Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών χωροθετήθηκε εντός γηπέδου ιδιοκτησίας του ΤΑΧΔΙΚ στον Ελεώνα Θηβών.
 

Πρόκειται για πλήρη ανακατασκευή υφισταμένου κτιριακού συγκροτήματος καθώς επίσης και ανέγερση νέων κτιρίων και ειδικών κατασκευών.
 

Οι ανακατασκευές, αναδιαρρυθμίσεις, επισκευές αφορούν κτίρια 16.500τ.μ. περίπου, ενώ οι νέες κατασκευές έχουν συνολική επιφάνεια 2.100 mπερίπου, με σπουδαιότερη την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου που στεγάζει τις μητέρες & ανήλικες κρατούμενες.
 

Εκτός από τα κτίρια της κυρίως φυλακής το νέο Κατάστημα Κράτησης διαθέτει σχολείο Β΄ ευκαιρίας, χώρους εργαστηρίων, ιατρική μονάδα, αίθουσα εκδηλώσεων, κτίριο διοικητικών Υπηρεσιών, μαγειρεία, επισκεπτήρια και γενικά τις υποστηρικτικές λειτουργίες του Καταστήματος.
 

Όλο το Κατάστημα Κράτησης καλύπτεται από πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, αντίστοιχο με αυτό των Νέων Καταστημάτων Κράτησης.
 

Το Κατάστημα Κράτησης δόθηκε σε χρήση τον Αύγουστο του 2007.