Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας στον Δομοκό Φθιώτιδας ανεγέρθη σε γήπεδο επιφανείας 125 στρεμμάτων σε απόσταση 1,5 km περίπου  από την πόλη του Δομοκού.
 

Το συγκρότημα αποτελείται από τα κτίρια της κυρίως Φυλακής και τα κτίρια γενικών λειτουργιών και εξυπηρετήσεων.
 

Πρόκειται για διώροφα κτίρια συνολικής επιφανείας 18.300 m2.
 

Εκτός των εγκαταστάσεων διαμονής των κρατουμένων, το Κατάστημα διαθέτει χώρους ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ιατρείο καθώς επίσης χώρους προαυλισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων.
 

Όλο το συγκρότημα ελέγχεται με σύγχρονο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα και καλύπτεται από σύγχρονο πλήρες σύστημα  πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 

Το Νέο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού δόθηκε σε χρήση τον Μάρτιο του 2007.