Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Το Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ανεγερθεί σε γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Αγρόκτημα Νικηφόρου» στο Νικηφόρο Δράμας, η οποία απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από την πόλη του Νικηφόρου.
Επιφάνεια Οικοπέδου: Γήπεδο επιφανείας 100 στρεμμάτων