Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δικαστικό Μέγαρο Χίου πρόκειται να ανεγερθεί στις παρυφές της πόλης Χίου, με πρόσωπο στην νέα Περιφερειακή οδό της πόλης της Χίου.
 

Το εμβαδόν του οικόπεδου είναι  5.657,00 m2.
 

Το κτίριο έχει 3 υπέργειους ορόφους - ισόγειο, Α΄, και Β΄ όροφο. Το συνολικό  εμβαδόν της ανοδομής είναι 4.887,94 m2. Το εμβαδόν του υπόγειου είναι 2.064,85 m2.
 

Οι Υπηρεσίες που πρόκειται να στεγάσει το Δικαστικό Μέγαρο είναι:
 

 • Μεταβατικό Εφετείο
 • Πρωτοδικείο
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών
 • Ειρηνοδικείο
 • Υποθηκοφυλακείο
 • Δικαστήριο Ανηλίκων
 • Ελεγκτικό Συνέδριο

 

 

 

 • Επίσης έχουν προβλεφθεί γραφεία για τον Δικηγορικό Σύλλογο.
 •  

   

  Κατά την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής :
   

  • Η οργάνωση των συγκεκριμένων ειδικών χρήσεων και απαιτήσεων ενός Δικαστικού Μεγάρου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο ή λειτουργία του
  • Η μορφολογία του παρεχόμενου οικοπέδου.
  • Η αναζήτηση ενός αισθητικού αποτελέσματος τέτοιου ώστε το κτήριο να ταιριάζει μορφολογικά στον συγκεκριμένο τόπο και ο όγκος του να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.
  • Ο σεβασμός προς την τοπική αρχιτεκτονική και τα μορφολογικά της στοιχεία. Το κεντρικό εσωτερικό αίθριο με στοά, η συμμετρία, η επένδυση με τοπική θυμιανούσικη πέτρα, η κλασική μορφή τελειωμάτων – όλα αυτά συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα μορφής γνώριμης στην νήσο της Χίου.

   

  Το έργο δημοπρατήθηκε και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες χωματουργικών και φέροντα οργανισμού.