Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
SITE DATA
Location: Located on the outskirts of the city of Chios, facing the new ring road of the city of Chios.
Lot Area: 5.657 m2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Βρίσκεται στις παρυφές της πόλης Χίου, με πρόσωπο στην νέα Περιφερειακή οδό της πόλης της Χίου.
Επιφάνεια Οικοπέδου: 5.657 m2