Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
NEO ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

7019/7-10-1997(ΦΕΚ 895 Β΄/10-10-1997)
1011/14-3-2003 (ΦΕΚ 384 Β΄/2-4-2003)
2118/19-6-2003 (ΦΕΚ 856 Β΄/30-6-2003)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --