Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι κατασκευάζεται σε οικόπεδο επιφανείας 50 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης των Χανίων και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από αυτή.
 

Η συνολική επιφάνεια των κτηρίων του συγκροτήματος είναι 14.855 m2, με υπόγειους χώρους 2.710 m2  περίπου.
 

Τα κτίρια είναι διώροφα και στεγάζουν την κυρίως φυλακή και τις υποστηρικτικές λειτουργίες αυτής.
 

Πρόκειται για ένα τυπικό Κατάστημα Κράτησης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και εγκαταστάσεων των Νέων σύγχρονων Καταστημάτων Κράτησης της χώρας.
 

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης του συγκροτήματος.