Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Το Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι θα ανεγερθεί σε γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή βορειοδυτικά της πόλης των Χανίων και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από αυτή, στη περιοχή Αγιάς του Δήμου Θερίσσου.
Επιφάνεια Οικοπέδου: Γήπεδο επιφανείας 50 στρεμμάτων