Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Παραλιακή Οδός Καβάλας (Οδός Τενέδου)
Επιφάνεια Οικοπέδου: 3.448 m2