Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4236/28-05-1997 (ΦΕΚ 774Β’ /29.08.1997)
3151/20-06-2008 (ΦΕΚ 1281 Β’ /02.07.2008)
3804/23-07-2009 (ΦΕΚ 1589 Β’ / 04.07.2009)
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: --