Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέση: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το Παλαιό Πρωτοδικείο.
Επιφάνεια Οικοπέδου: 1488 m2