Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου


Αποπεράτωση Εργασιών στο ημιτελές κτίριο γραφείων στο παρακείμενο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, για την στέγαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου