Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 Πρωτοδικείο & Εισαγγελία Αθηνών κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων


Επισκευές στους Κοινόχρηστους Χώρους Υγιεινής στα Κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών