Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2010

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

177 Υπουργική Απόφαση 360/26-1-2010 (ΦΕΚ 64 Β΄/27-1-2010)
 
177.1  Επισκευές στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής στα Κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών (Κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων).
 

 
178 Υπουργική Απόφαση 2441/18-5-2010 (ΦΕΚ ΦΕΚ 697 Β΄/21-5-2010)
 
178.1  Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων:
 
1) Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 14/5/2010,
2) εργασίες πλήρους αποκατάστασης και
3) εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
 

 

179 Υπουργική Απόφαση 5752/15-12-10 (ΦΕΚ 2092 Β΄/31-12-2010)


179.1 1. Προκαταρκτική μελέτη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πιο κάτω κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια εργασιών ευρύτερης ανακαίνισης και διερεύνηση δυνατοτήτων για ένταξη των έργων σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ).

1. Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
2. Κτήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώην Σχολής Ευελπίδων
3. Κτίριο Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4. Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας
5. Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης
6. Δικαστικό Μέγαρο Δράμας
7. Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου
8. Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
 
2. Προκαταρκτική μελέτη της Γενικής Ανακαίνισης των κτηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων με προτεραιότητα στην επισκευή, και γενική αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού των κτηρίων του Συγκροτήματος.

Οι πιο πάνω εργασίες θα ενταχθούν στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.
 
3. Μελέτη κινητού γραφειακού εξοπλισμού του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.
4. Μελέτη κινητού γραφειακού εξοπλισμού του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.
 

 

180 Υπουργική Απόφαση 5753/15-12-10 (ΦΕΚ 2092 Β΄/31-12-2010)


180.1  Μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Σύνδεση της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς με τον Δημοτικό αγωγό αποχέτευσης Χανίων».

 


 

181 Υπουργική Απόφαση 5947/30-12-2010 (ΦΕΚ 2162 Β΄/31-12-2010)
 

181.1  «Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου:


1) Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 30/12/2010,
2) εργασίες πλήρους αποκατάστασης και
3) εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών».