Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπουργικές Αποφάσεις Ανάθεσης έτους 2005

113) Υπουργική Απόφαση 938/18-2-2005 (ΦΕΚ 245B΄/24-2-2005)


113.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικής αίθουσας του Δήμου Βόλου σε αίθουσα συνεδριάσεων Δικαστηρίου».

 


114) Υπουργική Απόφαση 1804/1-4-2005 (ΦΕΚ 442 B΄/6-4-2005)

114.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Κατασκευές – μετασκευές στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ναυτοδικείου Πειραιά».
 

 
115) Υπουργική Απόφαση 1805/1-4-2005 (ΦΕΚ 442 B΄/6-4-2005)
 
115.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Κιλκίς».
 

 
116) Υπουργική Απόφαση 2624/13-5-2005 (ΦΕΚ 687 B΄/23-5-2005)
 
116.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Ανέγερση νέου αυτοτελούς σχολικού κτιρίου στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας, για τη λειτουργία Σχολείου Β΄ ευκαιρίας».
 

 
117) Υπουργική Απόφαση 2625/13-5-2005 (ΦΕΚ 687 B΄/23-5-2005)
 
117.1 Δημοπράτηση της κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Γενική ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Ζακύνθου».
 

 
118) Υπουργική Απόφαση 2626/13-5-2005 (ΦΕΚ 687 B΄/23-5-2005)
 
118.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Γενική ανακαίνιση στην Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας».
 

 
119) Υπουργική Απόφαση 2627/13-5-2005 (ΦΕΚ 687 B΄/23-5-2005)
 
119.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και παραλαβή του έργου «Μετατροπή αιθουσών σε σχολικές αίθουσες α) στη Γυναικεία Φυλακή Κορυδαλλού, β) στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού, για τη λειτουργία Σχολείων Β΄ Ευκαιρίας».
 

 
120) Υπουργική Απόφαση 3629/1-7-2005 (ΦΕΚ 932 B΄/6-7-2005)
 
120.1 Δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας». 
120.2 Δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανέγερση Ειρηνοδικείου Ανασελίτσης Νεάπολης Κοζάνης». 
 

 
121) Υπουργική Απόφαση 3630/1-7-2005 (ΦΕΚ 932 B΄/6-7-2005)
 
121.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα υφιστάμενα Δικαστικά Κτίρια της χώρας».
 

 
122) Υπουργική Απόφαση 3631/1-7-2005 (ΦΕΚ 932 B΄/6-7-2005)
 
122.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων» στα παρακάτω Καταστήματα Κράτησης:

1. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ (Σέρρες)
2. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δράμα)
3. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας (Δομοκός)
4. Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)
5. Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων
6. Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.
 

 
123) Υπουργική Απόφαση 3990/20-7-2005 (ΦΕΚ 1067Β΄/28-7-2005)
 
(αποσαφηνίστηκε με την 116609/20-10-06 υπουργική απόφαση)
 
123.1 Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Αναδιαμορφώσεις – βελτιώσεις υφιστάμενων χώρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών».
123.2 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευή εξοπλισμού Δικαστικών Αιθουσών στο Πρωτοδικείο Αθηνών».
123.3 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση κυλιόμενων και σταθερών μεταλλικών αρχειοθηκών».
 

 
124) Υπουργική Απόφαση 3991/20-7-2005 (ΦΕΚ 1067B΄/28-7-2005)
 
124.1 Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Κατασκευή νέων χώρων φύλαξης πειστηρίων και δημιουργία αρχείων, στο υπόγειο του νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών».
 

 
125) Υπουργική Απόφαση 4639/6-9-2005 (ΦΕΚ 1252B΄/6-9-2005)
 
125.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Γενική ανακατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης».
 

 
126) Υπουργική Απόφαση 4672/7-9-2005 (ΦΕΚ 1257B΄/7-9-2005)
 
(τροποποιήθηκε με την 3152/20-06-2008 υπουργική απόφαση)
 
126.1 Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Ειρηνοδικείου – Πταισματοδικείου – Υποθηκοφυλακείου – Δικαστικών Αρχείων».
 

 
127) Υπουργική Απόφαση 4881/20-9-2005 (ΦΕΚ 1349Β΄/27-9-2005)
 
127.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση νέων χώρων γραφείων και αρχείων σε τμήμα της Α΄ στάθμης του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών».            
 

 
128) Υπουργική Απόφαση 4882/20-9-2005 (ΦΕΚ 1349 Β΄/27-9-2005)
 
128.1 Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας». 
128.2 Επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Ανάθεση σύνδεσης και εγκατάστασης φυσικού αερίου στα Δικαστικά Μέγαρα, στα Καταστήματα Κράτησης και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε όλη τη χώρα».
 

 
129) Υπουργική Απόφαση 5631/13-10-2005 (ΦΕΚ 1457Β΄/21-10-2005)
 
129.1 Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση μέρους των υφιστάμενων (μη χρησιμοποιούμενων) εγκαταστάσεων του ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στον Ελαιώνα Θηβών, για τη δημιουργία νέου αυτοτελούς Καταστήματος Κράτησης Γυναικών. 
129.2 Εκπόνηση μελέτης για την πληρέστερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων – υποδομών) στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών, για τη διασφάλιση του διαχωρισμού των φάσεων απεξάρτησης και τη δημιουργία αυτοτελούς προγράμματος απεξάρτησης για Γυναίκες κρατούμενες».