Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ανέργεση νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, Εκστγχρονισμός του υφιστάμενου κτιρίου, Διαμόεφωση του περιβάλλοντος χώρου, Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού – Φάση E’: Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου
Print

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 86215/27-7-2006 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006)απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –  ΦΑΣΗ E’:  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε ανάθεση του έργου (πρακτικά συνεδρίασης υπ’ αριθ. 365/03-02-2012 & 375/01-08-2012) στην εταιρία με την επωνυμία ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – δ.τ. «ΘΟΑΣ Ε.Ε.».

 

Η προσφορά ανέρχεται στα 191.241,45€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτων και ΦΠΑ 23 %.

 

Το έργο αφορά σε  οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

-         Κατασκευή της περίφραξης – περιτοίχισης του οικοπέδου

-         Διαμόρφωση εισόδων πεζών και οχημάτων

-         Διαμόρφωση διαδρόμων κυκλοφορίας στους ακάλυπτους χώρους

-         Κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης

-         Ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων

-         Επικάλυψη με διαφώτιστα υλικά διαδρόμου σύνδεσης των 2

          κυρίων κτιρίων

-         Πλακόστρωση πεζοδρομίων,διαδρόμων και ραμπών

-         Στεγανωτική επικάλυψη της υδατοδεξαμενής

-         Εργασίες πρασίνου

 

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις του έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

  

19-10-2012

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου