Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών - Φάση Γ΄: Διαμόρφωση πρασιών & περίφραξη
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                 

Με την υπ’ αριθμ. 3118/12.09.2003 (ΦΕΚ 134Β’ /12.09.2003) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο: «ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΦΑΣΗ Γ’: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ»

Στα πλαίσια της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε την μελέτη του ανωτέρω έργου με την υπ’ αριθμ. 346/09.05.11 Θέμα 3ο απόφασή του, την εκτέλεση του έργου με την 348/27.06.11 Θέμα 10ο   απόφαση και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με την 361/13.12.11 Θέμα 8ο απόφαση.

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου ανήλθε σε ποσοστό 44,81 % επί του προϋπολογισμού. Η προσφορά ανέρχεται στα 623.575,31 € συμπεριλαμβανομένου ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτων και ΦΠΑ 23 %.
 
Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Στις οικοδομικές περιλαμβάνονται:


-    Περίφραξη : μάνδρα, πύλες εισόδων εξόδων υπογείου χώρου στάθμευσης, μεταλλικές θύρες .
-    Φυλάκια κυρίων εισόδων στον περιφραγμένο χώρο.
-    Εξομάλυνση και φύτευση του υπαίθριου χώρου των πρασιών.
-    Διαμόρφωση της εξόδου κινδύνου 1. Η υφιστάμενη έξοδος (ταράτσα ισογείου) θα καθαρισθεί και θα καταστεί βατή η όδευση στο φυσικό έδαφος προς την οδό Δέγλερη

ενώ οι Η/Μ εργασίες αφορούν σε:

-    Περιμετρικό φωτισμό του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών και δίκτυα υποδομής των συστημάτων ασφαλείας στην περίμετρο του χώρου
-    Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση των δύο φυλακίων
-    Προμήθεια και  εγκατάσταση φωτισμού στο περιστύλιο στις εισόδους του κτηρίου
-    Προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών ανάδειξης του κτηρίου τα οποία θα τοποθετηθούν στις βάσεις των κολώνων του περιστυλίου
-    Ηλεκτροδότηση του αυτόματου συγκροτήματος ποτίσματος της πλατείας και τα περιφερειακά αυτού υποσυστήματα.

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις του έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
 

30-04-2012

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου