Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

4η ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση εγκατάστασης VRV στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο)
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ. 141798/31-12-2007 (ΦΕΚ 20 Β΄/15-1-2008) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. το έργο: «Συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Μεγάρου του, επί της οδού Λουκάρεως 14 και Δέγλερη, Εφετείου Αθηνών προς αποτροπή και μόνο επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σ’ αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχόμενων για υποθέσεις τους».

Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε την εκτέλεση, τον προϋπολογισμό και τη δημοπράτηση του έργου:«4η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)» - (365/3 - 2 - 2012 Θέμα 7ο) (Δ/3073/1-2-2012).

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

-    Ετήσια προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση (2 φορές το έτος) για το σύνολο των εσωτερικών (550 τεμ.) και εξωτερικών (133 τεμ) μονάδων VRV του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών.
-    Ετήσια προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση (1 φορά το έτος) για το σύνολο των μονάδων αερισμού εναλλάκτη αέρα – αέρα VAM της DAIKIN (157 τεμ) του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών καθώς και απαιτούμενα ανταλλακτικά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 141.606,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

Η δημοπράτηση θα γίνει με Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 (Τρόποι Επιλογής Αναδόχου) του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (ΚΑΕΕ), μεταξύ εξειδικευμένων σε εγκαταστάσεις κλιματισμού επιχειρήσεων.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Σ’ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ», που χρηματοδοτείται από το ΤΑΧΔΙΚ.
 

 

14 Μαρτίου 2012

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου