Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Κατασκευή και τοποθέτηση μόνιμης επίπλωσης αιθουσών ακροατηρίου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την υπ’ αριθμ: 104166/08.12.11 (ΦΕΚ 3057 β’ / 30.12.11) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την 365/03.02.12 Θέμα 8ο , ενέκρινε την εκτέλεση, τον προϋπολογισμό και τη δημοπράτηση του ανωτέρω έργου (Δ/3050/09.01.2012).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 209.209,05 συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ (23%).

Η δημοπράτηση θα γίνει μέσω Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και οι πληρωμές θα ακολουθούν τη ροή των χρηματοδοτήσεων.

Η προθεσμία παράδοσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

 

14 Μαρτίου 2012

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου