Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρα – Ζώνης, Νομού Έβρου
Print

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την 354/12.09.2011 Θέμα 24ο  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εγκρίθηκε η συμμετοχή της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ – ΖΩΝΗΣ, Νομού Έβρου» (Δ/2907/08-09-2011) και ταυτόχρονα την παράταση της διάρκειας της σύμβασης μέχρι 31-03-2012.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ. αποφ. : 216/01.06.11 – ΦΕΚ 1105 Β΄/03.06.11) στους σκοπούς της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» συμπεριλαμβάνεται η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση κτιρίων που ανήκουν ή που η λειτουργία τους εξυπηρετεί την επίτευξη των κατασκευαστικών σκοπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί το πρώτο έργο στο οποίο η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέραν του αντικειμένου που σχετίζεται αποκλειστικά με τις υποδομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το έργο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 5.000.000 € .

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου