Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Μέτρα ασφαλέιας στο κεντρικό κτίριο του Υπυργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον περιβάλλοντα χώρο
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
 


    Στις 26-10-2011 υπεγράφη η αριθ. πρωτ. 62539 σύμβαση μεταξύ της   "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."  και του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ» για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ»  με σύνολο δαπάνης 410.840,91€ και μέση έκπτωση 15% επί του προϋπολογισμού της μελέτης/Υπηρεσίας και προθεσμία εκτέλεσης του έργου  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης.
    
Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

  • Ενίσχυση των υφισταμένων μεταλλικών περιφράξεων και αντικατάσταση τμημάτων αυτών.
  • Κατασκευή νέας μεταλλικής κιγκλιδωτής περίφραξης στη νοτιοδυτική πλευρά του περιβάλλοντος χώρου.
  • Κατασκευή φυλακίου εισόδου-ελέγχου, μεικτού εμβαδού 36,00m2.
  • Ενίσχυση του εξωτερικού φωτισμού.
  • Ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας του περιβάλλοντος χώρου.
  • Έλεγχος ατόμων, μέσω του φυλακίου εισόδου με την τοποθέτηση υφισταμένων ειδικών μηχανημάτων ελέγχου ατόμων και χειραποσκευών.

 

26  Οκτωβρίου 2011
 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου