Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας και Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ :  «Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας και Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης»
    

Τη Δευτέρα 18-07-11 προκηρύχθηκε η Β΄ Φάση Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανέγερση δύο δικαστικών μεγάρων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης, απεστάλησαν προσκλήσεις προς τα υποψήφια σχήματα τα οποία προεπιλέχθηκαν στην Α΄ Φάση Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβουν τα τεύχη διαγωνισμού.

Από τις 25-07-11 έχει συγκροτηθεί Γραφείο Δεδομένων (DataRoom) όπως προβλέπεται από τη διαδικασία Συμπράξεων ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να είναι σε θέση να μελετήσουν τα πληροφοριακά στοιχεία του έργου.

Το Γραφείο Δεδομένων θα λειτουργήσει από 25-07-11 έως τις 29-07-11 και από 18-08-11 έως 21-09-11.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί η 28η Σεπτεμβρίου 2011.

 

 

 

 

 03 Αυγούστου 2011
 

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου