Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Συντήρηση δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας, κατεδάφιση παρακείμενου κτιρίου των παλαιών φυλακών Καρδίτσας και κατασκευή νέας πτέρυγας για τις ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών - κατεδάφιση ανωδομής κτιρίου παλαιών φυλακών Καρδίτσας και προσωρινή μεταφορά υποσταθμού
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. 348/27-6-2011 (θέμα 4ο) απόφασή του κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ» στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», με προσφορά η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 75.860,71€, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ+ΟΕ, πλέον 11.379,10€ για απρόβλεπτες εργασίες και 20.065,15€ για ΦΠΑ 23%. Γενικό σύνολο 107.304,96€  - Έκπτωση 35% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Πρόκειται για την πρώτη φάση εκτέλεσης εργασιών στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας και θα ακολουθήσει η κατασκευή νέου κτιρίου, στη θέση του προς κατεδάφιση κτιρίου των παλαιών φυλακών, καθώς επίσης και οι εργασίες επισκευής και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου.

Στο αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνονται:

  • Κατεδάφιση του κτιρίου των Παλαιών Φυλακών μέχρι το επίπεδο του πεζοδρομίου. Η εργασία θα γίνει με μηχανικά μέσα και στις περιοχές επαφής με το Υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο η εργασία θα γίνει μετά προσοχής.
  • Απομάκρυνση όλων των προϊόντων της κατεδάφισης.
  • Καθαρισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου προ και μετά της κατεδάφισης.
  • Μεταφορά υποσταθμού ΔΕΗ από το ισόγειο του, προς κατεδάφιση κτιρίου σε τμήμα του Δικαστικού Μεγάρου (γραφείο της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων), αφού αυτό διαμορφωθεί κατάλληλα. Η θέση αυτή είναι προσωρινή έως ότου κατασκευαστεί το νέο κτίριο, στο υπόγειο του οποίου θα είναι η τελική θέση του υποσταθμού.
  • Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης στο όριο του οικοπέδου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Μεταλλική κατασκευή για την προστασία του Ψυκτικού μηχανήματος που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του Μεγάρου.
     

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 

12 Ιουλίου 2011
 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου