Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα - γενική ανακαίνηση του μαγειρείου, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού - εγκατάσταση πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης του καταστήματος
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. 348/27-6-2011 (θέμα 18ο) απόφασή του κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» στην «Κ/ΞΙΑ ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Σ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΟΕ», με συνολική προσφορά 320.674,05€ - ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 39% επί του προϋπολογισμού της μελέτης/Υπηρεσίας.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

•    Εργασίες πλήρους ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης του χώρου του μαγειρείου.
•    Νέα εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικών(ισχυρά).
•    Νέος εξοπλισμός (ανοξείδωτος – ψυκτικοί θάλαμοι).

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εργασίες εγκατάστασης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης – φωτισμού ασφαλείας για την Πυροπροστασία του κτιρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται για μεν την Γενική Ανακαίνιση του Μαγειρείου σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, για δε το σύνολο του έργου σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

4 Ιουλίου 2011
 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου