Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Δελτίο Τύπου 06-06-2011
Print

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  – Αποκατάσταση της αλήθειας»


Η  «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  ιδρύθηκε με το Νόμο 2408/1996 και λειτουργεί χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος.


Σκοπός της είναι η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η επισκευή, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση των Δικαστικών κτιρίων, των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, εφόσον τα έργα αυτά ανατίθενται στην εταιρία με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε:


► Έχει παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο 4 νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα και 3 νέα Δικαστικά Μέγαρα και 3 νέα Ειρηνοδικεία.

► Έχει εκπονήσει την μελέτη και επιβλέπει την κατασκευή 4 νέων Σωφρονιστικών Καταστημάτων και 3 νέων Δικαστικών Μεγάρων, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο άμεσο μέλλον.

► Έχει εκσυγχρονίσει/ανακαινίσει τα περισσότερα Σωφρονιστικά Καταστήματα και ένα μεγάλο αριθμό Δικαστικών Μεγάρων της χώρας.

► Δεν έχει επιβαρύνει ποτέ τον Τακτικό Προϋπολογισμό ούτε ένα Ευρώ. Οι πόροι της εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και αντιστοιχούν στην αμοιβή του παραγόμενου έργου της. Η εταιρία απασχολεί 158 εργαζόμενους και οι λειτουργικές της δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου και του μισθολογικού κόστους) δεν ξεπερνούν τα 6 εκατ. Ευρώ ετησίως.

 

Με το παρόν δελτίο τύπου καλούμε όλα τα Μ.Μ.Ε. που - είτε λόγω εσφαλμένης ή πλημμελούς πληροφόρησης, είτε λόγω εμπάθειας, παντελούς άγνοιας και δόλου (βλ.  Αδέσμευτος Τύπος) -  δημοσίευσαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και τη λειτουργία της εταιρίας, να προβούν σε άμεση διάψευση προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.
 

Βασικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημά μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Όχι απολύσεις. Όχι στη λογική της συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα, με μοναδικό στόχο την αβέβαιη εξοικονόμιση πόρων, στέλνοντας τους εργαζόμενους στην ανεργία και καταστρέφοντας την παραγωγή. Ναι στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα με βάση υγιή τεχνοκρατικά κριτήρια και αξιοποιώντας το σύνολο του προσωπικού.


Το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΘΕ.Κ