Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  
ΘΕΜΑ :  «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, κατεδάφιση παρακείμενου κτιρίου των παλαιών φυλακών Καρδίτσας και κατασκευή νέας πτέρυγας για τις ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών», το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘’ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.’’ ενέκρινε την μελέτη, και την δημοπράτηση της α’ φάσης του έργου που αφορά στην κατεδάφιση του κτιρίου των Παλαιών Φυλακών και την προσωρινή μεταφορά του υποσταθμού του Δικαστικού Μεγάρου, προϋπολογισμού 165.085€.
 
Η ολική κατεδάφιση του παλαιού, εγκαταλελειμμένου από χρόνια, κτιρίου φυλακών, το οποίο εφάπτεται στο Δικαστικό Μέγαρο, γίνεται για να ανεγερθεί στην θέση του νέο σύγχρονο κτίριο το οποίο θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών Καρδίτσας. Το κτίριο των Παλαιών Φυλακών είναι ακατάλληλο για χρήση και ασύμφορη η επισκευή του μετά την πολύχρονη εγκατάλειψή του.
 
Το συνολικό έργο που προγραμματίζεται να εκτελεσθεί στο Δικαστικό Μέγαρο περιλαμβάνει ακόμη την ανέγερση νέου τετραώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 640,00m2, καθώς επίσης την επισκευή – συντήρηση του Υφιστάμενου Μεγάρου και την συνολική αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων του.
 
Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών το Δικαστικό Μέγαρο θα γίνει ένα σύγχρονο κτίριο με την ποιότητα, το κύρος και την αισθητική αρτιότητα που απαιτεί ένας χώρος απονομής της Δικαιοσύνης.
 
 
Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου