Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου & Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
 

Την Τετάρτη 27-10-2010 κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος εξετάστηκε η έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  και γνωμοδότησε ομόφωνα ότι συμφωνεί με την πρόταση της Διεύθυνσης, όπως αυτή διατυπώνεται στην εισήγηση.
 
Με την ως άνω έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού καθώς και με την από 21-7-2010 έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης των Πατρών του Δήμου Πατρέων για την ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Πάτρας ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση των δύο πιο πάνω Δικαστικών Μεγάρων, τα οποία, όπως είναι γνωστό έχουν ενταχθεί στην διαδικασία των ΣΔΙΤ.
 
Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας, η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην οποία έχουν ανατεθεί τα δύο έργα με παλαιότερες αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, έχει ολοκληρώσει την Α΄ φάση για την προεπιλογή αναδόχου κατά την οποία έχουν προεπιλεγεί  5 σχήματα.
 
Αμέσως μετά την τελική έγκριση και του Τοπικού Ρυμοτομικού για το Δ.Μ. Ηρακλείου θα προχωρήσει η Β΄ φάση  του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την τελική επιλογή του αναδόχου, ο οποίος θα προχωρήσει στην κατασκευή των δύο Δικαστικών Μεγάρων.
 
 
 
Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου