Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Εργασίες Αποκατάστασης ζημιών μετά την έκρηξη της 14-05-2010
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Στην 334/24.9.2010 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας εγκρίθηκε η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Η μελέτη αφορά κυρίως:
 
  1. Επισκευή βλαβών του φέροντα οργανισμού μετά την έκρηξη της 14/5/2010 δηλ. άρση των επικινδυνοτήτων, προσωρινές υποστυλώσεις, οριστική επισκευή των βλαβών του φέροντα οργανισμού, των τοιχοποιιών, των δαπέδων, κλπ., καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων του ψυχροστασίου, σε τμήμα του υπογείου και του ισογείου του Δικαστικού Μεγάρου.
  2. Ανακατασκευή χώρων W.C. και αίθουσας ακροατηρίου με τον εξοπλισμού της δηλ. εργασίες ανακατασκευής και πλήρους αποκατάστασης των W.C. ανδρών που βρίσκονται στο υπόγειο του Μεγάρου καθώς και του ακροατηρίου με τον σταθερό εξοπλισμό του (βάθρα, έδρα, μετώπες, θώκοι Δικαστών, τραπεζογραφεία Δικηγόρων, καθίσματα κοινού κλπ.) στο ισόγειο του κτιρίου.
  3. Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – φωτισμού ασφαλείας – παθητικής πυροπροστασίας οι οποίες προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της φάσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 935.000 € πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι για την αποκατάσταση των βλαβών από την έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο έχουν ήδη δρομολογηθεί εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων, επισκευής και αντικατάστασης κουφωμάτων, εργασίες χρωματισμών, εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και επισκευής αγωγού φυσικού αερίου.